Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
32071custom orderözel sıra
32072custom sort orderözel sıralama sırası
32073custom queryözel sorgu
32074Glossary, custom dictionaryözel sözlük
32075Add Custom DictionaryÖzel Sözlük Ekle
32076custom styleözel stil
32077custom-defined sizeözel tanımlı boyut
32078confidential tariffözel tarife
32079custom designözel tasarım
32080custom themeözel tema
32081custom typeözel tür
32082custom typesözel türler
32083custom headerözel üstbilgi
32084custom defaultözel varsayılan
32085custom wordartözel wordart
32086custom zoomözel yakınlaştırma
32087custom responseözel yanıt
32088custom configurationözel yapılandırma
32089custom font sizeözel yazıtipi boyutu
32090custom scheduleözel zamanlama
32091custom envelopeözel zarf
32092Goto SpecialÖzele Git
32093customized, privatizedözelleştirilmiş
32094privatisation, customizationözelleştirme
32095customize linksözelleştirme bağlantıları
32096to customizeözelleştirmek
32097Allow CustomizeÖzelleştirmeye ızin Ver
32098Go to PropertyÖzelliğe Git
32099feature, privacy, Attribute, traitözellik
32100Get PropertiesÖzellik Al

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir