Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
32101feature sizing unitsözellik boyutlandırma birimi
32102edit propertyözellik düzenle
32103Add Property, Add FeatureÖzellik Ekle
32104Hide PropertyÖzellik Gizle
32105feature unavailableözellik kullanılamıyor
32106delete propertyözellik sil
32107especiallyözellikle
32108bromidrosisözellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme
32109adventitiaözellikle bir atardamarın veya toplardamarın dış tabakası
32110features, propertiesözellikler
32111control propertiesözellikleri denetle
32112edit propertiesözellikleri düzenle
32113copy propertiesözellikleri kopyala
32114ImpersonateÖzelliklerini Al
32115to IdentifyÖzelliklerini Almak
32116componentözellikli içerik
32117featured itemözellikli öğe
32118qualifying insurance policyözellikli sigorta poliçesi
32119qualifying assetözellikli varlık
32120induced conversionözendirici dönüştürme
32121elaborateözenilmiş
32122to primpözenle giyinip makyaj yapmak
32123attentive, heedfulözenli
32124autonomousözerk
32125autonomy, autarkyözerklik
32126Abstract, abridgeÖzet
32127data from summary infoözet bilgi'den veri
32128display summaryözet görüntü
32129compendiousözet halinde
32130to digestözet hazmetmek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir