Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
32161autocorrelation functionözilinti işlevi
32162electromagnetic inductionözindüklenme
32163electromagnetic inductionözirgiti
32164Automaticözişler
32165automateözişler kılmak
32166Automationözişlerlik
32167eigenfunctionözişlev
32168equity instrumentözkaynağa dayalı finansal araç
32169equity, equity capital, equity (cont)özkaynak
32170equity indexözkaynak endeksi
32171equity componentözkaynak kalemi
32172equity securitiesözkaynak senetleri
32173equity compensation benefitsözkaynak tazmin karşılıkları
32174equity compensation plans (= share(=stock) compensation plans)özkaynak tazmin planları
32175equity methodözkaynak yöntemi
32176shareholder's equityözkaynaklar
32177statement of changes in equityözkaynaklar değişim tablosu
32178rays, sharksözkedibalığıgiller
32179aspiration, longingözlem
32180to missözlemek
32181wistfulözlemli
32182to conciseözlü
32183aphoristicözlü söze benzer
32184brevity (writing)özlülük (yazmada)
32185subjectözne
32186feature, AttributeÖznitelik
32187Attribute nameÖznitelik adı
32188feature extractionöznitelik bulma
32189Attribute ValueÖznitelik Değeri
32190feature extractionöznitelik dönüştürme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir