Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
32191Add AttributesÖznitelik Ekle
32192Attribute typeÖznitelik türü
32193feature spaceöznitelik uzayı
32194feature vectoröznitelik vektörü
32195ozoneozon
32196equityözsermaye
32197assimilationözümleme
32198assimilationözümseme
32199assimilation efficiencyözümseme etkinliği
32200assimilation capacityözümseme kapasitesi
32201substance over formözün önceliği
32202excuse, apology, handicapözür
32203atonement, beg offözür dileme
32204to apologize, to beg offözür dilemek
32205I am sorry.Özür dilerim
32206handicappedözürlü
32207extractionözütleme
32208to extractözütlemek
32209eigenspaceözuzay
32210eigenvectorözvektör
32211recursionözyineleme
32212recursiveözyineli
32213self-governmentözyönetim
32214eigenvectorözyöney
32215loanedodunc
32216withoutolmadan
32217non-olmayan
32218yesolur
32219spiderorumcek
32220sessionoturum

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir