Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
32401parallelismparalellik
32402paidparalı
32403turnpikeparalı yol
32404parameterparametre
32405enter parameter valueparametre değeri gir
32406enter parameter valueparametre değeri girin
32407edit parameterparametre düzenle
32408Add ParameterParametre Ekle
32409argumentsparametreler
32410parametricparametrik
32411paramorphparamorf
32412parenthesisparantez
32413parapatricparapatrik
32414parapodiumparapodyum
32415financialparasal
32416monetary itemsparasal kalemler
32417currency restrictionsparasal kısıtlamalar
32418non- monetary government grantsparasal olmayan devlet bağışları
32419non- monetary assetparasal olmayan varlık
32420monetary assetparasal varlık/aktif
32421to recoupparasını çıkarmak
32422pennilessparasız
32423free of chargeparasız, bedava
32424chuteparaşüt
32425Dropping zone for parachutingParaşüt indirme
32426paratyphoidparatifo
32427cloakparavan
32428to refundparayı geri vermek
32429babbleparazit
32430parasitic maleparazit erkek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir