Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
33211program-described dataprogramda tanımlanan veri
33212bugsprogramdaki hatalar
33213close programprogramı kapat
33214end programprogramı sonlandır
33215codingprogramlama
33216to program, to codeprogramlamak
33217programmableprogramlanabilir
33218programmable read-only memoryprogramlanır salt okunur bellek
33219intelligent terminalprogramlanır uçbirim
33220dumb terminalprogramlanmayan uçbirim
33221dumb terminalprogramlanmaz uçbirim
33222unscheduledprogramsız
33223projectproje
33224project managementproje yönetimi
33225map projectionprojection
33226projectionprojeksiyon
33227projectileprojektil
33228Hour by ProjectProjelere Göre Saatler
33229specific identification of costprojeye özgü maliyetlerin tesbiti
33230proletarianproleter
33231proletarianproleter: emekçi
33232premierprömiyer
33233promotion, special offerpromosyon
33234promotional farepromosyonlu tarife
33235procedureprosedür
33236process air conditioningproses havası şartlandırılması
33237Grams ProteinProtein Gramı
33238GramsProteinProteinGramı
33239protestprotesto
33240protesterprotestocu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir