Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
33301compass heading (CH)pusula istikameti
33302compass pointpusula noktası
33303variation (Var)pusula sapması
33304dev-point (DP)pusulanın sapma açısı
33305to lurk, to waylay, to bushwhackpusuya yatmak
33306idolput
33307idolaterputperest
33308aesirputperest İskandinavya baş tanrıları
33309bilgisayarpc
33310cashpeşin
33311mail boxposta kutusu
33312potentialpotansiyel
33313Powerpointpowerpoint
33314positionpozisyon
33315içinpro
33316protocolprotokol
33317stamppul
33318r-selectionr-seçim
33319cgra
33320rajahraca
33321method, way, splash, show off, correct way of doingracon
33322to swaggerracon kesmek
33323thimbleradansa
33324radar, radarradar
33325for Radar Axis LabelsRadar Eksen Etiketleri için
33326Format Radar GroupRadar Grubunu Biçimle
33327blipradar ışık yansıması
33328anti radiation missile (ARM)radar tahrip füzesi
33329radar warning receiver (RWR)radar uyarı alıcısı
33330radar advisory service area (RASA)radarla kontrol edilen hava sahası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir