Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
33391counterplayrakibin belli bir alandaki avantajını bozmak için yapılan saldırı
33392opponent, rival, competitor, contenderrakip
33393rivalryrakiplik
33394danceraks
33395to danceraks etmek
33396racoon, raccoonrakun
33397rallyralli
33398RamadanRamazan ayı
33399rampedrampa
33400to sit without invitation at someone's tablerampa etmek
33401date, appointment, An appointmentRandevu
33402bordello, bawdyhouserandevu evi
33403appointment calendarrandevu takvimi
33404to daterandevuya çıkmak
33405yieldrandıman
33406bunk, berthranza
33407veined rapa whelkrapana
33408reportrapor
33409edit reportrapor düzenle
33410delete reportrapor sil
33411ending rpt daterapor son tarihi
33412Generate ReportRapor Üret
33413Apply ReportRapor Uygula
33414reporting point (RP)rapor verme noktası
33415reporting periodraporlama dönemi
33416reporting packageraporlama paketi
33417reporting currencyraporlama para birimi
33418reporting dateraporlama tarihi
33419translation of the presentation currencyraporlamada kullanılan para birimi cinsinden ifade etme
33420reportable segmentraporlanabilir bölüm

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir