Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
33421reporting entityraporlayan işletme
33422reporting enterpriseraporlayan kuruluş
33423Format ReportRaporu Biçimlendir
33424copy reportraporu kopyala
33425create report inraporun yaratılacağı yer
33426random, offhand, haphazardrasgele
33427random accessrasgele erişim
33428random-access memory (RAM)rasgele erişimli bellek
33429accidentalraslantısal
33430accidental jammingraslantısal boğma
33431scraperraspa
33432norologistisrasrık
33433to run into, to come uponrast gelmek
33434casualrastgele
33435chance variablerastgele değişen miktarı
33436deterministicrastgele olmayan
33437yulisticsrastıre
33438to coincide, to stumble upon, to run acrossrastlamak
33439fortuityrastlantı
33440rationrasyon
33441kribbleyrataklı
33442pieplantravent
33443derailraydan çıkma
33444raterayiç
33445to comply withrazı olmak
33446Dre
33447realismrealizm
33448reassurancereasürans
33449reinsurance contractreasürans poliçesi
33450direct insurance contractreasürans sözleşmesi olmayan sigorta poliçesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir