Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
33481imputed rate of interestreferans faiz oranı
33482call by referencereferans ile çağrı
33483reference stationreferans istasyonu
33484refugerefüj
33485regretionregresyon
33486regulatorregülatör
33487directory, guide, catalog, guidebookrehber
33488directory listingrehber liste
33489directory routingrehberle yol atama
33490directory routingrehberle yönlendirme
33491conducted tourrehberli tur
33492guidancerehberlik
33493mortgage, pledge, pawnrehin
33494hostagerehine
33495rheokinesisrehokinez
33496rheoreceptorrehoreseptör
33497rheotaxisrehotaksi
33498skipper, commodorereis
33499regenerationrejenarasyon
33500diet, regimerejim
33501regime shiftrejim değişikliği
33502competition, rivalryrekabet
33503competitiverekabetçi
33504competitivenessrekabetçilik
33505cutthroatrekabette acımasız
33506recketreket
33507ad, AdvertisementReklam
33508column inchreklam alanı için bir ölçü birimi
33509advertising departmentreklam departmanı
33510advertising teamreklam ekibi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir