Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
34921counter resetsayacı sıfırla
34922counterpositionsayaçkonumu
34923counting decodersayaçlı kod çözücü
34924counter decodersayaçlı kodçözücü
34925cardinal numbersayal sayı
34926to digitsayamak
34927digit valuesayamak değeri
34928digit positionsayamak konumu
34929digit organized memorysayamak örgütlü bellek
34930digit selectionsayamak seçimi
34931digit time slotsayamak zaman dilimi
34932transparentsaydam
34933transparent gobysaydamkaya balığı
34934page, folioSayfa
34935Import PageSayfa Al
34936Add Page FieldSayfa Alanı Ekle
34937I will create the page fieldsSayfa alanlarını kendim yaratacağım
34938bottom of pagesayfa altı
34939bottom of page [footer]sayfa altı [altbilgi]
34940Footersayfa altlığı
34941backgroundSayfa Artalanı
34942Top of pageSayfa başı
34943Form Feedsayfa başı (tuş)
34944headersayfa başlığı
34945Form FeedSayfa Besleme
34946Form feed not neededSayfa besleme gerekmiyor
34947Has paper sizeSayfa boyutu
34948page layout, Page Setupsayfa düzeni
34949edit pagesayfa düzenle
34950Add Page, Include PageSayfa Ekle

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir