Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
35041digital linksayısal bağ
35042digital connectionsayısal bağlantı
35043digital information storagesayısal bilgi saklama
35044digital computersayısal bilgisayar
35045digital outputsayısal çıkış
35046digital outputsayısal çıktı
35047digital demultiplexersayısal çoğullama çözücü
35048digital multiplex equipmentsayısal çoğullama donatısı
35049digital multiplex hierarchysayısal çoğullama sıradüzeni
35050digital multiplexersayısal çoğullayıcı
35051digital distribution framesayısal dağıtım çatısı
35052digital circuitsayısal devre
35053digital fillingsayısal dolgu
35054digital loopbacksayısal döngü sınaması
35055digital transducersayısal dönüştürücü
35056digital phase locked loopsayısal evre kenetleme devresi
35057frequency shift keying (FSK)sayısal frekans kiplenimi
35058amplitude shift keying (ASK)sayısal genlik kiplenimi
35059digital inputsayısal girdi
35060digital inputsayısal giriş
35061digital imagesayısal görüntü
35062digital representationsayısal gösterim
35063digital line linksayısal hat bağı
35064digital line sectionsayısal hat kesimi
35065digital transmissionsayısal iletim
35066digital communication systemsayısal iletişim sistemi
35067digital imagesayısal imge
35068digital signaturesayısal imza
35069digital signersayısal imzacı
35070digital camerasayısal kamera

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir