Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
3481separately identifiableayrı olarak tanımlanabilir
3482error creating unique tmp fileayrı tmp dosyası yaratma hatası
3483alsoayrıca
3484nonprivilegedayrıcalığı olmayan
3485privilege, concession, concessionalayrıcalık
3486cliquishayrıcalık gözeten
3487Get PrivilegesAyrıcalıkları ildir
3488discrete, partedayrık
3489discrete fourier seriesayrık fourier dizisi
3490discrete fourier transformayrık fourier dönüşümü
3491discrete representationayrık gösterim
3492discrete event digital simulationayrık olaylı sayısal benzetim
3493discrete sample spaceayrık örneklem uzayı
3494discrete seriesayrık seri
3495straddling stockayrık stok
3496discrete dataayrık veri
3497crackpotayrıksı kimse
3498detachayrıl
3499allocatable resourceayrılabilir kaynak
3500detachable keyboardayrılabilir klavye
3501separable assetsayrılabilir maddi duran varlıklar
3502buffer spaceayrılacak arabellek alanı
3503bytes servedayrılan bayt
3504AllocatedAyrıldı
3505faction, discrepancyayrılık
3506break up, break-upayrılma
3507to leave, to part, to desist, to furcate, to break upayrılmak
3508inseparableayrılmaz
3509dedicated, detached, asunderayrılmış
3510exploded pieayrılmış dilim

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir