Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
35131SabbathSebt günü
35132vegetable, vegetablesebze
35133vegetable soupsebze çorbası
35134vegetable juicesebze suları
35135vegetable dishessebze yemekleri
35136vegetablessebzeler
35137vegetable binsebzelik
35138choose, ext, choose columnsseç
35139SEC documentsSEC Belgeleri
35140secchi depthSecchi derinliği
35141secchi discSecchi-disk
35142change optionseçeneği değiştir
35143option, alternative, choice, alternateseçenek
35144Add ChoiceSeçenek Ekle
35145alternative routeseçenek yol
35146alternative routingseçenek yol atama
35147Import OptionsSeçenekleri al
35148commands for setting optionsseçenekleri ayarlama komutları
35149change optionsseçenekleri değiştir
35150pickyseçici
35151selective gearseçici araç
35152selective breedingseçici çoğaltma
35153frequency selective fadingseçici sönümleme
35154frequency selective fadingseçici sönümlenme
35155selective trawlseçici trol
35156selective breedingseçici üretme
35157selective breedingseçici yetiştirme
35158selectivityseçicilik
35159selectivity curveseçicilik eğrisi
35160deblurringseçikleştirme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir