Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
35341byte-orientedsekizliye yönelik
35342byte-oriented protocolsekizliye yönelik protokol
35343Adjust Shapeşekli Ayarla
35344duplicate shapeşekli çoğalt
35345delete shapeşekli sil
35346tabsekme
35347Tab stopsekme durağı
35348clear tab stopssekme duraklarını kaldır
35349edit find tabssekme düzenle bul
35350Tab PositionSekme konumu
35351Hop countsekme sayısı
35352delete tabsekme sil
35353clear tabsekme temizle
35354change tabs modesekmeler kipini değiştir
35355expand tabssekmeleri
35356find tabssekmeleri bul
35357Hide TabsSekmeleri Gizle
35358stoolsekmen
35359delete tabsekmeyi sil
35360Tab Delimitedsekmeyle ayrılmış
35361secretionsekresyon
35362volga pikeperchsekret
35363volga pikeperchsekret balığı
35364secretarysekreter
35365sexseks
35366sex ratioseks oranı
35367sex toysseks oyuncakları
35368sex tourismseks turizmi
35369eightyseksen
35370eightiethsekseninci

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir