Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
36181to calendersilindir ile düzlemek
36182calendersilindir makinesi
36183calendersilindir yapan kişi
36184cylindricsilindirik
36185cylindirical wavesilindirik dalga
36186cylinderssilindirler
36187drum printersilindirli yazıcı
36188erasablesilinebilir
36189erasable storagesilinebilir bellek
36190erasable storagesilinebilir saklatım
36191be deletedsilinecek
36192delete these keyssilinecek anahtarlar
36193delete directorysilinecek dizin
36194delete filesilinecek dosya
36195cannot delete, can't deletesilinemiyor
36196deletedsilinen
36197deleted filessilinen dosyalar
36198deleted textsilinen metin
36199deleted objectsilinen nesne
36200cascade deletessilinenleri basamakla
36201erasable programmable read-only memorysilinir programlanır salt oku bellek
36202erasable programmable read-only memory (eprom)silinir programlanır yalnızca okunur bellek
36203erasing, deletingsiliniyor
36204deletedsilinme
36205deleted on, date deletedsilinme tarihi
36206deletedsilinmiş
36207deleted itemssilinmiş ögeler
36208delete?silinsin mi?
36209delete (y/n)?silinsin mi (e/h)?
36210to devoursilip süpürmek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir