Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
36331Arrange Minimized WindowsSimgeleşen Pencereleri Yerleştir
36332iconizesimgeleştir
36333symbolizationsimgeleştirme
36334token ring networksimgeli halka ağı
36335formal languagesimgesel dil
36336to typifysimgesi olmak
36337enlarge symbolsimgeyi büyüt
36338change iconsimgeyi değiştir
36339Hide IconSimgeyi Gizle
36340highlight an Iconsimgeyi karartın
36341turkish bagelssimit
36342brokersimsar
36343lightningşimşek
36344to clenchsımsıkı tutmak
36345boxwoodşimşir
36346boxwoodşimşir kerestesi
36347boxwoodşimşir tahtası
36348ebonysimsiyah
36349simulatorsimülatör
36350alchemysimya
36351serpipherysimyav
36352synagoguesinagog
36353pink dentex, common seabreamsinagrit
36354televisionsınalgı
36355do not testsınama
36356In Test ModeSınama Modunda
36357In TestSınamada
36358to testsınamak
36359sennasinameki
36360There isn´t a bit of ..şinanay

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir