Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
36391class namessınıf adları
36392classmatessınıf arkadaşları
36393class infosınıf bilgisi
36394class unknownsınıf bilinmeyen
36395class cclass storagesınıf depolama birimi
36396edit classsınıf düzenle
36397Add ClassSınıf Ekle
36398class is activesınıf etkin
36399class idsınıf id
36400class idsınıf kimliği
36401class id poolsınıf kimliği havuzu
36402class modulesınıf modülü
36403class idsınıf no
36404class probabilitysınıf olasılığı
36405create classsınıf oluştur
36406delete classsınıf sil
36407class limitssınıf sınırları
36408class typesınıf türü
36409class installersınıf yükleyici
36410classificationsınıflama
36411to classifysınıflamak
36412classifiersınıflandırıcı
36413rating, classificationsınıflandırma
36414classification performancesınıflandırma başarımı
36415to categorize, to assortsınıflandırmak
36416classessınıflar
36417enum classessınıfları sırala
36418classidsınıfno
36419classlesssınıfsız
36420SinicSinik

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir