Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
36511sequencesıra, düzen
36512end-to-endsıra ile
36513coefficient of rank correlationsıra ilintisi katsayısı
36514arcadesıra kemerler
36515create queuesıra oluştur
36516cardinal form (numbers)sıra sayıların yazıyla gösterimi
36517bank selectsıra seçimi
36518colonnadesira sütunlar
36519commutativesırabağımsız
36520bytes in queuesıradaki toplam bayt miktarı
36521regular, common, ordinary, routine, banal, unexceptionalsıradan
36522common soldiersıradan bir asker
36523extraordinary, offbeatsıradışı
36524hierarchysıradüzen
36525hierarchysıradüzeni
36526hierarchicalsıradüzenli sıradüzensel
36527hierarchical databasesıradüzenli veritabanı
36528hierarchicalsıradüzensel
36529hierarchical networksıradüzensel ağ
36530hierarchical decompositionsıradüzensel ayrıştırma
36531Hierarchical file systemSıradüzensel dosya sistemi
36532hierarchical abstractionsıradüzensel soyutlama
36533hierarchical filteringsıradüzensel süzgeçleme
36534hierarchical databasesıradüzensel veritabanı
36535hierarchical structuresıradüzensel yapı
36536hierarchical routingsıradüzensel yol atama
36537Add EnumSıralama Ekle
36538Add SortSıralama Eklemeyi
36539to queuesıralamak
36540clear sortsıralamayı temizle

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir