Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
36601corporateşirkete ait
36602by companyşirkete göre
36603company sign upşirkete kaydolma
36604companyemailsirketeposta
36605companyfaxsirketfaksno
36606companyşirketi
36607my companyşirketim
36608country of incorporation or residenceşirketin kuruluş yeri veya ikametgahı
36609companiesşirketler
36610guarantee fundşirketler arası garanti fonu
36611enterprise system architecture (esa)şirketler topluluğu mimarisi (esa)
36612companyphonesirkettelefonu
36613companyphonefaxşirkettelfaks
36614companycountryşirketülke
36615circusessirkler
36616circulatorysirkülatuar
36617to circulatesirküle etmek
36618gimpsırma şerit
36619SciroccoSiroko
36620SerbianSırp
36621SerbianSırpça
36622beldameşirret karı
36623edge, ridge, backplane, ridgedsırt
36624backache, back painsırt ağrısı
36625backpack, back packsırt çantası
36626Back To BackSırt Sırta
36627back-to-back connectionsırt sırta bağlanma
36628pinna dorsalissırt yüzgeci
36629cirrussirüs
36630Fog, mist, fog, haze, bulge, skewersis

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir