Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
37141finite element analysissonlu elemanlar analizi
37142finite populationsonlu evren
37143finite difference approximationsonlu farklar yaklaşımı
37144finite setsonlu küme
37145finite machinesonlu makine
37146finite gamesonlu oyun
37147deflatesönme
37148angle of extinctionsönme açısı
37149burnt limesönmemiş kireç
37150endnotesonnot
37151endnote separatorsonnot ayırıcısı
37152endnote referencesonnot başvurusu
37153endnote changessonnot değişiklikleri
37154endnote continuation separatorsonnot devam ayırıcısı
37155endnote continuation noticesonnot devam uyarıcısı
37156Add EndnoteSonnot Ekle
37157endnote marksonnot ımi
37158endnote marksonnot ışareti
37159endnote textsonnot metni
37160endnote numbersonnot numarası
37161enter endnote numbersonnot numarasını girin
37162delete endnotesonnot sil
37163convert to endnotesonnota dönüştür
37164Go to EndnoteSonnota Git
37165endnotessonnotlar
37166AfterSonra
37167continue latersonra devam et
37168Add AfterSonra Ekle
37169posteriorsonra gelen
37170subsequentsonra gelen takip eden

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir