Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
37411abstract thoughtsoyut düşünce
37412abstract artsoyut sanat
37413abstract syntax treesoyut sözdizim ağacı
37414abstractionsoyutlama
37415word, pledge, epigramsöz
37416biddablesöz dinleyen
37417vocabularysöz varlığı
37418date promisedsöz verilen tarih
37419to assure, to promisesöz vermek
37420spokesmansözcü
37421by wordsözcüğe göre
37422wordsözcük
37423Hyphenation Zonesözcük bölme bölgesi
37424to hyphenatesözcük bölmek
37425Array of WordsSözcük Düzeni
37426word processingsözcük işlem
37427word wrapsözcük kaydırma
37428Hyphenationsözcük kesme
37429glossary listsözcük listesi
37430preverbalsözcük öncesi
37431counting wordssözcük sayımı
37432delete wordsözcük sil
37433end of wordsözcük sonu
37434drop in by wordsözcük temelinde bırak
37435includes wordssözcükler içerir
37436Automatically Add Words to ListSözcükleri Otomatik Olarak Listeye Ekle
37437Add Words ToSözcüklerin ekleneceği sözlük
37438Add Words ToSözcüklerin ekleneceği yer
37439clipping of wordssözcüklerin kırpılması
37440pseudo-sözde-

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir