Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
37531sdstandard sapma
37532standardizationstandardizasyon
37533standardstandart
37534conventional memorystandart bellek
37535sl, standard lengthstandart boy
37536standard solutionstandart çözelti
37537Add as Standard SchemeStandart Grup Olarak Ekle
37538standard operating procedure (SOP)standart işletme yöntemi
37539conventional keyboardstandart klavye
37540standart cost methodstandart maliyet yöntemi
37541standard deviationstandart sapma
37542standing interpretation committeestandartları yorumlama komitesi
37543space available basisstandby
37544standby farestandby tarifesi
37545headlinerstar
37546stratus cloud (ST)Startus bulut
37547staticstatik
37548station wagonstation araba
37549statolithstatolit
37550statusstatü
37551error writing to stdoutstdout'a yazma hatası
37552steamersteamship
37553stenobaricstenobarik
37554stenobathicstenobatik
37555stenobasalstenobazal
37556stenobenthicstenobentik
37557stenophagystenofaj
37558stenohalinestenohalin
37559stenosalinestenosalin
37560stenothermalstenotermal

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir