Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
37591restockingstok destekleme
37592stock status, state of stockstok durumu
37593stockpilestok edilmiş mal
37594stock recruitment relationshipstok içgöç ilişkisi
37595stock recruitment modelstok içgöç modeli
37596stock recoverystok iyileşmesi
37597item of inventorystok kalemi
37598stock liststok listesi
37599stock assessmentstok tahmini
37600stock assessment drivenstok tahminine dayalı
37601stock structurestok yapısı
37602stochasticstokastik
37603stocking ratestoklama oranı
37604stocking policystoklama politikası
37605stocking densitystoklama yoğunluğu
37606inventoriesstoklar
37607cost of inventoriesstokların maliyeti
37608accounting for inventoriesstokların muhasebeleştirilmesi
37609classification of inventorystokların sınıflandırılması
37610amount of inventoriesstokların tutarı
37611in StockStoktakiler
37612removalstoktan çekilen
37613stock enhancementstoku artırma
37614short take off and landing (STOL)STOL
37615reverse lightstop lambası
37616withholdingstopaj
37617satellite ticket printer (STP)STP
37618satellite printer locationSTPL
37619stratocumulus cloud (SC)stratocumulus bulut
37620stratusstratüs

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir