Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
37741plot, conspiracy, assassinationsuikast
37742to conspiresuikast düzenlemek
37743assault riflesuikast silahı
37744coconspiratorsuikast tertipçisi
37745abusesuistimal
37746abusersuistimal eden kişi
37747misusedsuistimal edilen
37748fidelity bondssuistimale karşı korumalı tahvil
37749suitesüit
37750suite roomsüit oda
37751suite hotelsuit otel
37752bottle gourdsukabağı
37753thanksgiving, gratitudeşükran
37754thanksgivingşükretme
37755repose, serenitysükunet
37756silencesükut
37757wetlandssulak alanlar
37758irrigationsulama
37759date wateredsulama tarihi
37760to pay, to water, to irrigatesulamak
37761earnings-dilutedsulandırılmış dağıtılacak karlar
37762dilutive potential ordinary sharessulandırma etkisi olan potansiyel hisse senetleri diminishing balance method: azalan bakiyeler yöntemi
37763to dilutesulandırmak
37764to hanker after (something) openlysulanmak
37765blearysulanmış
37766court of peacesulh mahkemesi
37767snow peassultani bezelye
37768my sultansultanim
37769sultanatesultanlık
37770watery, juicy, washysulu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir