Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
37951drive, disk insürücü
37952driver (16-bit)sürücü (16-bit)
37953driver (32-bit)sürücü (32-bit)
37954drive asürücü a
37955drive letter, driver namesürücü adı
37956drive settingssürücü ayarları
37957driver detailssürücü ayrıntıları
37958drive bsürücü b
37959driver failuresürücü başarısızlığı
37960driver's licensesürücü belgesi
37961drive/volumesürücü/birim
37962drive volumesürücü birimi
37963drive sizesürücü boyutu
37964drive too smallsürücü çok küçük
37965drivebarsürücü çubuğu
37966change driversürücü değiştir
37967driver filessürücü dosyaları
37968driver filesürücü dosyası
37969driver statussürücü durumu
37970Add DriverSürücü Ekle
37971drive mappingsürücü eşleştirme
37972drive indicator, drive designatorsürücü göstergesi
37973driver logsürücü günlüğü
37974drive lettersürücü harfi
37975by drive lettersürücü harfine göre
37976driver error, driver failuresürücü hatası
37977driver failedsürücü hatası oluştu
37978driver internal errorsürücü ıç hatası
37979drive communication errorsürücü iletişim hatası
37980driver signingsürücü ımzalama

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir