Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
37981checking drivesürücü inceleniyor
37982close drivesürücü kapat
37983driving licence, device idsürücü kimliği
37984driver foldersürücü klasörü
37985drive in usesürücü kullanımda
37986driver setupsürücü kur
37987driving coursesürücü kursu
37988driver listsürücü listesi
37989drive modelsürücü modeli
37990drive numbersürücü numarası
37991drive mediatypesürücü ortam türü değeri
37992drivers report, drives reportsürücü raporu
37993drive scsiportsürücü scsi bağlantı noktası değeri
37994drive scsibussürücü scsibus
37995drive selectsürücü seç
37996driver optionssürücü seçenekleri
37997error selecting drivesürücü seçme hatası
37998drive capacitysürücü sığası
37999driver querysürücü sorgusu
38000driver versionsürücü sürümü
38001driver datesürücü tarihi
38002drive typesürücü türü
38003driver existssürücü var
38004driversürücü yazılımı
38005drive pathssürücü yolları
38006driver pathsürücü yolu
38007driver managersürücü yöneticisi
38008drivefoldersürücüklasörü
38009Belongs at beginning of driveSürücünün başlangıcındaki
38010Belongs in middle of driveSürücünün ortasındaki

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir