Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38041by versionsürüme göre
38042compare versionssürümleri karşılaştır
38043reptilesürüngen
38044to crawl, to creep, to live life of miserysürünmek
38045syrupşurup
38046milkshakeşurupla karıştırılıp çalkalanmış süt
38047syrupyşuruplu
38048driving pleasuresürüş keyfi
38049in progresssürüyor
38050decoration, ornament, adornment, caparisonSus!
38051plaquesüs tabağı
38052benny, sesame, bennesusam
38053to be thirstysusamak
38054thirstysusamiş
38055sesame oilsusamyağı
38056sushi, sashimisuşi
38057embellishment gapsüsleme aralığı
38058to garnishsüsleme (tabağı)
38059to embellish, to adorn, to gild, to bedeck, to caparison, to engild, to bedightsüslemek
38060embellishmentssüslemeler
38061elaboratedsüslenmiş
38062decorated treesüslenmiş ağaç
38063fancy, fancied, elaborated, Artsy, floridsüslü
38064bracesüslü ayraç
38065to belt up, to be quietsusmak
38066to squelch, to muzzle, to quiescesusturmak
38067silencersusturucu
38068to quenchsusuzluğunu gidermek
38069thirstsusuzluk
38070milk, petrolsüt

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir