Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
3781dependence, dependency, bondagebağımlılık
3782dependenciesbağımlılıklar
3783boundspanbağımlıyayılma
3784independentbağımsız
3785independent current sourcebağımsız akım kaynağı
3786argumentBAğIMSIZ_DEğışKEN
3787independent trialsbağımsız denemeler
3788cross-validationbağımsız geçerlilik sınaması
3789walk-inbağımsız müşteri
3790independent eventsbağımsız olaylar
3791Independent ScaleBağımsız Ölçek
3792independent identically distributed (iid)bağımsız özdeşçe ayrılmış
3793independent identically distributed (iid)bağımsız özdeşçe dağılmış
3794independencebağımsızlık
3795correlationbağıntı
3796relativebağıntılı
3797bosombağır
3798barkerbağıran kimse
3799to call outbağırarak söylemek
3800bawling-outbağırıp çağıran
3801bawling outbağırıp çağırma
3802to bawl outbağırıp çağırmak
3803shout, howlbağırma
3804to cry, to bark, to yell, to bawl, to exclaimbağırmak
3805bowel, intestine, gutbağırsak
3806bowel movementbağırsak hareketi
3807colicbağırsak iltihabı
3808colicbağırsak iltihabına benzer
3809grant, endowment, benefactionbağış
3810grant informationbağış bilgileri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir