Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38131column input cellsütun giriş hücresi
38132Hide ColumnsSütun Gizle
38133fustsütun gövdesi
38134column chartsütun grafiği
38135column chartsütun grafik
38136column chart autoformatsütun grafik otomatik biçim
38137column chart optionssütun grafik seçenekleri
38138column groupsütun grubu
38139Format Column GroupSütun Grubunu Biçimle
38140column hsütun h
38141column alignsütun hizalama
38142Include ColSütun ıçer
38143column forsütun için
38144column markersütun imi
38145plinthsütun kaidesi
38146column list boxsütun liste kutusu
38147column listsütun listesi
38148column modesütun modu
38149column numberingsütun numaralandırma
38150column rowsütun satır
38151column countsütun sayısı
38152column selectsütun seç
38153column selectionsütun seçimi
38154columniformsütun şeklinde olan
38155delete columns, delete columnsütun sil
38156delete columns, column deletesütun silme
38157delete columnsütun silmeyi
38158column boundariessütun sınırları
38159column ordersütun sırası
38160column breaksütun sonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir