Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38161column break symbolsütun sonu simgesi
38162column breaksütun sonuna
38163column totalssütun toplamları
38164column typesütun türü
38165column data formatsütun veri biçimi
38166column layoutsütun yerleşimi
38167columnsütuna
38168by columnsütuna göre
38169columnheadssütunbaşları
38170columnheadingssütunbaşlıkları
38171At ColumnSütunda
38172do not import columnsütundan veri alma
38173collevelsütundüzeyi
38174columnwidthsütungenişliği
38175columnwidthssütungenişlikleri
38176columnssütunlar
38177center across columnssütunlar arasında ortala
38178Grand Totals For ColumnsSütunlar için Genel Toplam
38179by columnssütunlara göre
38180down in columnssütunlarda dikey olarak
38181Format columnsSütunları biçimle
38182Format columnsSütunları Biçimlendir
38183Balancing ColumnsSütunları Dengeleme
38184Freeze ColumnsSütunları Dondur
38185Hide ColumnsSütunları Gizle
38186display columnssütunları göster
38187choose columnssütunları seç
38188delete columnssütunları sil
38189configure columnssütunları yapılandır
38190HideColumnsSütunlarıGizle

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir