Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38221filter settingssüzgeç ayarları
38222filter titlesüzgeç başlığı
38223filter specificationsüzgeç belirtimi
38224filter togglesüzgeç değişimi
38225change filtersüzgeç değiştir
38226filter dllsüzgeç dll'i
38227edit filtersüzgeç düzenle
38228Add Filter, Add a filterSüzgeç ekle
38229filter errorsüzgeç hatası
38230Allow FiltersSüzgeç ızni
38231filter gainsüzgeç kazancı
38232filtering modesüzgeç modu
38233bank of (filters)süzgeç öbeği
38234filter criteriasüzgeç ölçütleri
38235create filtersüzgeç oluştur
38236filter optionssüzgeç seçenekleri
38237filter designsüzgeç tasarımı
38238Apply Filter SortSüzgeç Uygula Sırala
38239filter appliedsüzgeç uygulandı
38240filtered, filter appliedsüzgeç uygulanmış
38241filter indexsüzgeçdizini
38242edit filtersüzgeci düzenle
38243enable filtersüzgeci etkinleştir
38244close filtersüzgeci kaldır
38245close filtersüzgeci kapat
38246Apply Filter/SortSüzgeci/Sırayı Uygula
38247ApplyFilter/SortSüzgeci/SırayıUygula
38248clear filtersüzgeci temizle
38249Apply FilterSüzgeci Uygula
38250closefiltersüzgecikapat

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir