Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38311demonstrably committedtaahhüt edilen tazminat
38312forecast transactiontaahhüt edilmemiş ama gerçekleşmesi muhtemel işlem
38313covenanttaahhütname
38314assaulttaarruz
38315tab rulertab cetveli
38316Hide Tab RulerTab Duraklarını Gile
38317tab markertab imleyici
38318to dish outtabağa koymak
38319plate, dish, tannertabak
38320platter lifttabak asansörü
38321dishfultabak dolusu
38322layer, sheet, stratumtabaka
38323to layertabakalamak
38324unstratified samplingtabakalandırılmamış örnekleme
38325stratified samplingtabakalandırılmış örnekleme
38326stratificationtabakalaşma
38327ground, Base, FloorTaban
38328Base Addresstaban adresi
38329Based OnTaban Biçem
38330BaselineTaban çizgisi
38331Baselinetaban çizgisinde
38332BaselineTaban çizgisine
38333Base Multimedia ComponentsTaban Çoklu Ortam Bileşenleri
38334Base CRLTaban CRL
38335ground statetaban durumu
38336Base IO AddressTaban GÇ Adresi
38337ground statetaban hali
38338BaselineTaban hizası
38339antipodtaban karşısı
38340Floortaban oran

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir