Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
3811endowment fundbağış fonu
3812Amount PledgedBağış Miktarı
3813date pledgedbağış tarihi
3814Attendee NameBağış Yapan
3815donatorsbağış yapan kişiler
3816bulletproofbağışık
3817immunebağışıklık
3818booster shotbağışıklık artırıcı aşı
3819immune systembağışıklık sistemi
3820AmountPledgedBağışınMiktarı
3821donation, bequestbağışlama
3822to contribute, to condone, to remitbağışlamak
3823unforgivenbağışlanmamış
3824graciousbağışlayıcı
3825to chip inbağışta bulunmak
3826donornamebağışyapan
3827clearhyperlinkbağıtemizle
3828anchor, BindBağla
3829conjunction, connector, fastenerbağlaç
3830contextbağlam
3831context-sensitivebağlam-duyarlı
3832context sensitive helpbağlam duyarlı yardım
3833context-freebağlam duyarsız
3834securing, couplingbağlama
3835context-freebağlama bağımsız
3836belaybağlama direği
3837context sensitivebağlama duyarlı
3838bind, attach, to connect, to link, to mount, to bind, to fasten, to affix, to bond, to belay, to colligate, to attach (hardware)bağlamak
3839contextualbağlamsal
3840contextual helpbağlamsal yardım

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir