Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38371Add TableTablo Ekle
38372Hide TableTablo Gizle
38373Table cellTablo gözesi
38374Attach Tables, Attach TableTablo ıliştir
38375enter table numbertablo numarasını girin
38376As TablesTablo Olarak
38377create tabletablo oluştur
38378delete tabletablo sil
38379Add Table breakTablo sonu ekle
38380design tabletablo tasarla
38381export table, export tablestablo ver
38382browse by tabletablo'ya göre gözat
38383fields in tabletablodaki alanlar
38384AddTableTabloEkle
38385HideTableTabloGizle
38386Automatic Except TablesTablolar Hariç Otomatik
38387Arrange TablesTabloları Düzenle
38388bottom of tabletablonun altı
38389bottom of tabletablonun en altına
38390browse by tabletabloya göre gözat
38391Group By TableTabloya Göre Gruplandır
38392create tabletabloyarat
38393Analyze TableTabloyu Çözümle
38394change tabletabloyu değiştir
38395edit the tabletabloyu düzenle
38396calc sheettabloyu hesapla
38397AutoFormat TableTabloyu Kendiliğinden Biçimle
38398convert table to texttabloyu metne dönüştür
38399convert table to text/text to tabletabloyu metne/metni tabloya dönüştür
38400delete tabletabloyu sil

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir