Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38581fortunatetalihli
38582haplesstalihsiz
38583misfortune, mischancetalihsizlik
38584instructiontalimat
38585suitortalip
38586thallophytatallofita
38587full, complete, on time, exact, exactlytam
38588Full NameTam Ad
38589Full NameTam Adı
38590check full nametam adı denetle
38591Full Network PathTam Ağ Yolu
38592strictlytam anlamıyla
38593Full toolbarTam araç çubuğu
38594Fully RedundantTam Artıklık
38595Full DetailsTam Ayrıntı
38596firm commitmenttam bağlılık
38597Full defragmentation (both files and free space)Tam birleştirme (dosyaları ve boş alanı)
38598total length, Full SizeTam Boy
38599full-sizetam-boyut
38600Full-size diagonal fractionTam boyut çapraz kesir
38601Full-size vertical fractionTam boyut dikey kesir
38602complete cycletam çevrim
38603full duplex, FullDuplex, Full-DuplexTam Çift Yönlü
38604full resolutiontam çözünürlük
38605full wave rectifiertam dalgalı doğrultucu
38606exactlytam değer
38607Full variantTam değişke
38608Full controlTam Denetim
38609complete orthonormal set, complete orthogonal settam dikgen küme
38610Fully ChargedTam Dolu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir