Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38671Help for OKTamam Yardımı
38672completetamamen
38673Frontal NudityTamamen Çıplak Görüntüler
38674Fully enclosedTamamen Kapalı
38675completely knocked down (CKD)tamamen sökülmüş bir uçak
38676to burn downtamamen yakmak
38677to burn outtamamen yanıp sönmek
38678completelytamament
38679wholly- owned subsidiarytamamına sahip olunan bağlı ortaklık
38680Full SaveTamamını sakla
38681altogethertamamıyla
38682downrighttamamiyle
38683completetamamla
38684completiontamamlama
38685completion datetamamlama tarihi
38686percentage of completion methodtamamlama yüzdesi yöntemi
38687aborttamamlamadan durdurmak
38688to completetamamlamak
38689cannot completetamamlanamıyor
38690completed, committed, elapsedtamamlanan
38691completed disk setstamamlanan disket kümeleri
38692completed leveltamamlanan düzey
38693completetamamlanan yüzde
38694completed taskstamamlananlar
38695flag completetamamlandı bayrağı
38696date completedtamamlandığı tarih
38697completingtamamlanıyor
38698date completedtamamlanma
38699completedtamamlanma sayısı
38700completion date, date of completiontamamlanma tarihi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir