Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38791present value of a defined benefit obligationtanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
38792defined termtanımlanmış terim
38793identifier, descriptortanımlayıcı
38794descriptive linkstanımlayıcı bağlaçlar
38795Identifier TextTanımlayıcı Metin
38796definedtanimli
38797defined namestanımlı adlar
38798definite method of measurementtanımlı ölçüm yöntemi
38799defined termtanımlı terim
38800Articletanımlık
38801aspiranttanınma ve ilerleme arzusunda olan
38802prominent, famedtanınmış
38803acquaintanceshiptanışıklık
38804to meettanışmak
38805to introducetanıştırmak
38806Describe!Tanıt!
38807identifier, handle, identifier list, identifier field, introductorytanıtıcı
38808identifier fieldtanıtıcı alan
38809handletanıtıcı (değer)
38810Handle CountTanıtıcı Sayımı
38811identifiertanıtıcı sözcük
38812AdvertisedTanıtılan
38813presentation, demotanıtım
38814fam triptanıtım gezisi
38815demo speedtanıtım hızı
38816demo guidancetanıtım kılavuzu
38817AdvertisedTanıtım zamanı
38818AdvertiseTanıtımını Yap
38819identification (ID)tanıtma
38820identification charactertanıtma damgası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir