Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38911Include DateTarih ıçer
38912deadlinetarih koyma
38913date stamptarih mührü
38914date - timetarih - saat
38915Adjust Date/TimeTarih/Saat Ayarla
38916date/time formattarih/saat biçimi
38917date/time operation startedtarih/saat işlemi başlatıldı
38918date/time operation canceledtarih/saat işlemi iptal edildi
38919date/time operation completedtarih/saat işlemi tamamlandı
38920date linetarih satırı
38921date line datetarih satırı tarihi
38922date valuetarıh sayisi
38923date bannertarih şeridi
38924date icontarih simgesi
38925date delimitertarih sınırlayıcısı
38926date ordertarih sırası
38927date styletarih stili
38928date and sizetarih ve boyut
38929date time, date & time, date and timetarih ve saat
38930date and timetarih ve zaman
38931day datatarih verisi
38932to chronicletarih yazmak
38933history liststarihçe listeleri
38934datestringtarıhdızı
38935Go to DateTarihe Git
38936by datetarihe göre
38937historicaltarihi
38938ancient monumenttarihi anıt
38939historical attractiontarihi atraksiyon
38940out of datetarihi geçmiş

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir