Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
38941enter datetarihi girin
38942annalstarihi kayıtlar
38943historical costtarihi maliyet
38944historic aircraft association (HAA)tarihi uçak cemiyeti
38945due ontarihinde süresi doluyor
38946effectivetarihinden başlayarak
38947beforetarihinden önce
38948Aftertarihinden sonra
38949datestarihler
38950dates (english)tarihler (ıngilizce)
38951dates, times, and numberstarihler, saatler ve sayılar
38952Hides datesTarihleri gizler
38953displays datestarihleri görüntüler
38954FormatDateTimeTarihZamanBiçimi
38955secttarikat
38956agriculture, cultivationtarım
38957laborertarım işçisi
38958agribusinesstarım ticareti
38959agricultural activitiytarımsal faaliyet
38960agricultural producetarımsal ürün
38961filedtarla
38962to plowtarlasürmek
38963pietart
38964pie crusttart hamuru
38965pie pan, pie tintart kalıbı
38966tartlettartelet
38967scaletartı
38968wighted average methodtartılı ortalama yöntemi
38969discuss web wiztartış web shrb
38970discussion, dispute, debate, arguetartışma

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir