Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
39511lazy, inert, laggardtembel
39512sluggishtembel yaradılışlı
39513sloth, dawdletembellik
39514prolongationtemdit
39515Basic, elementarytemel
39516Base Addresstemel adres
39517Base fieldTemel alan
39518Base field nameTemel alan adı
39519BaseTypeTemel Alınan Tür
39520Basic ArabicTemel Arapça
39521Basic BindsTemel Bağ Sayısı
39522connects coretemel bağlantılar
39523base storagetemel bellek
39524Base styleTemel biçem
39525fundamental componenttemel bileşen
39526core componentstemel bileşenler
39527Basics (Help)Temel bilgiler (yardım)
39528Base unitTemel birim
39529base quantitytemel büyüklük
39530basic solutiontemel çözüm
39531Basic DisksTemel Diskler
39532base periodtemel dönem
39533Basic EFSTemel EFS
39534primary economic environmenttemel ekonomik çevre
39535Base ThresholdTemel Eşik
39536primary financial instrumentstemel finansal araçlar
39537fundamental frequencytemel frekans
39538Base I/O PortTemel G/Ç Bağlantı Noktası
39539Basic Input/Output System (BIOS)temel giriş-çıkış sistemi
39540Basic GeorgianTemel Gürcü Dili

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir