Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
39541fundamental errorstemel hatalar
39542fundamental errors and changes in accounting policiestemel hatalar ve muhasebe politikalarındaki değişiklikler
39543primary objectivetemel hedef
39544Basic HebrewTemel ıbranice
39545fundamental human rightstemel insan hakları
39546elementary operationtemel işlem
39547basic operating weight (BOW)temel işletme ağırlığı
39548basic characterstemel karakterler
39549fundamental harmonictemel katsıklık
39550dominant mode, fundamental modetemel kip
39551Base locationTemel Konum
39552Basic UserTemel Kullanıcı
39553basis settemel küme
39554Basic RulesTemel Kurallar
39555Basic LatinTemel Latince
39556Base ItemTemel Öğe
39557base unit of measurementtemel ölçüm birimi
39558fundamental method of measurementtemel ölçüm yöntemi
39559basic feasible solutiontemel olurlu çözüm
39560Base PriorityTemel önceliği
39561Base PriorityTemel Öncelik
39562primary reporting formattemel raporlama formatı
39563Basic colorsTemel renkler
39564Basic OptionsTemel Seçenekler
39565Basic ShapesTemel şekiller
39566fundamental frequencytemel sıklık
39567Based On, Based-on style, Based on styleTemel stil
39568Basic StylesTemel Stiller
39569basic commercial pilot license (BCPL)temel ticari pilot liansı
39570Basic TypesTemel Türler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir