Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
39901caregivertıbbi görevli
39902tourist information centre (TIC)TIC
39903business, commerceticaret
39904trade deficitticaret açığı
39905held for tradingticaret amacıyla elde tutulanlar
39906trade balance, balance of tradeticaret dengesi
39907trade surplusticaret fazlası
39908merchantmanticaret gemisi
39909to commercializeticarete dökmek
39910commercial, mercantileticari
39911commercially important personticari açıdan önemli kişi
39912commercial serversticari ağ dağıtıcılar
39913commercial serversticari ağ hizmet birimleri
39914commercial serversticari ağ sunucular
39915trade receivableticari alacak
39916financial asset or liability held for tradingticari amaçla bulundurulan finansal varlık veya borç
39917trading- financial asset or liability held for tradingticari amaçla elde tutulan finansal varlık veya borçlar
39918commercialismticari anlayış
39919trade associationticari birlik
39920consumer electronicsticari elektronik
39921merchandise, commodityticari eşya
39922merchant navyticari filo
39923trade fairticari fuar
39924commercial enterpriseticari girişim
39925trade dateticari işlem tarihi
39926business concernticari işletme
39927accounting profitticari kar
39928trade creditticari kredi
39929commercial off-the-shelfticari kullanıma hazır
39930merchandise, commodityticari mal

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir