Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
39931trademarkticari marka
39932commercial messageticari mesaj
39933commercial issuesticari mevzular
39934trade missionticari misyon
39935commercial browsersticari olarak satılan (www) inceleyiciler
39936commercial pilot license (CPL)ticari pilot lisansı
39937commercial insuranceticari sigorta
39938trade secretsticari sırlar
39939commercial applicationsticari uygulamalar
39940payloadticari yük oranı
39941commercializationticarileştirme
39942Tagged Image File Format file (TIFF)TIFF
39943typhoidtifo
39944Angora goattiftik keçisi
39945crochettığ işi
39946thigmotaxistigmotaksi
39947teaktik ağacı
39948plug, spiletıkaç
39949blockagetıkama
39950choke-coiltıkama bobini
39951chokepointtıkama mevzii
39952to block, to obstruct, to choke, to obturatetıkamak
39953jammed, obstructedtıkanık
39954blockingtıkanıklık
39955blockingtıkanma
39956obstructtıkanmak
39957moneytıkır
39958clacktıkırtı
39959compacttıkız
39960compact supporttıkız dayanak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir