Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
40171AvailableSpacesToplamYer
40172addendtoplanan
40173additivetoplanır
40174AWGN, additive white Gaussian noisetoplanır beyaz Gauss gürültüsü
40175additive componenttoplanır bileşen
40176additive noisetoplanır gürültü
40177additive functiontoplanır işlev
40178collectingtoplanıyor
40179accumulation, congregating, coming togethertoplanma
40180date picked uptoplanma tarihi
40181resorttoplanma yeri
40182to congregatetoplanmak
40183agglomeratedtoplanmış
40184hoarded wealthtoplanmış zenginlik
40185meetingtoplantı
40186conference address listtoplantı adres listesi
40187Band ScheduleToplantı Çizelgesi
40188Host Meeting, Arrange Meeting, Host a MeetingToplantı Düzenle
40189hall, convention roomtoplantı odası
40190auditoriumtoplantı salonu
40191Add Meeting Minutes to Notes PagesToplantı Tutanağını Not Sayfalarına Ekle
40192forumstoplantılar
40193connecting to the conferencetoplantıya bağlanıyor
40194to convoketoplantıya çağırmak
40195end meetingtoplantıyı bitir
40196cancel meetingtoplantıyı ıptal et
40197aggregatetoplaşım
40198aggregatetoplaşmak
40199aggregatetoplaştırmak
40200augendtoplatılan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir