Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
40591All RowsTüm Satırlar
40592All countersTüm sayaçlar
40593entire page, entire sheettüm sayfa
40594All PagesTüm sayfalar
40595All PagesTüm sayfalara
40596entire sheettüm sayfanın
40597FULL OptionsTüm Seçenekler
40598deselect alltüm seçimi kaldır
40599deselect alltüm seçimleri kaldır
40600deselect alltüm seçimleri kaldırmak
40601whole capital turnovertüm sermaye dönüş katsayısı
40602whole capital probabilitytüm sermaye karlılığı
40603All WaveTüm Ses
40604All AudiosTüm Sesler
40605all-zero filtertüm sıfırlı süzgeç
40606All sitesTüm siteler
40607All EndnotesTüm Sonnotlar
40608convert all endnotes to footnotestüm sonnotları dipnotlara dönüştür
40609All QueriesTüm Sorgular
40610All Word FormsTüm Sözcük Formları
40611find all word formstüm sözcük formlarını bul
40612All wordsTüm sözcükler
40613All StylesTüm Stiller
40614All serversTüm sunucular
40615All drivesTüm sürücüler
40616entire columntüm sütun
40617All ColumnsTüm Sütunlar
40618entire columntüm sütunu
40619delete entire columntüm sütunu sil
40620entire tabletüm tablo

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir