Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
40651All Co-ManagersTüm Yönetici Yardımcılarını
40652All ManagersTüm Yöneticileri
40653all-timetüm zamanların
40654AutoCorrect Sentence CapsTümce Büyük Harflerini Otomatik Düzelt
40655phrasetümcecik
40656Ignore SentenceTümceyi Yoksay
40657totallytümden
40658deductiontümdengelim
40659deductivetümdengelimli
40660deductive reasoningtümdengelimli usa vurma
40661inductiontümevarım
40662inductive methodtümevarımlı yöntem
40663a posterioritümevarımsal
40664AllCapsTümHarfler
40665clearallbreakpointstümkesmenoktalarınıtemizle
40666to integrate, to complementtümlemek
40667complementtümler
40668co-treetümler ağaç
40669complementary representation, complemented representationtümler gösterim
40670complementary measurementtümler ölçme
40671complementtümlerini bulma
40672integratedtümleşik
40673embedded computertümleşik bilgisayar
40674embedded computer systemtümleşik bilgisayar sistemi
40675integrated circuittümleşik devre
40676coherent unit of measurementtümleşik ölçüm birimi
40677coherent system of units of measurementtümleşik ölçüm birimler sistemi
40678embedded softwaretümleşik yazılım
40679assemblytümleşke
40680complementtümleyen

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir