Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
40741ARRANGE ALLTümünü Yerleştir
40742Ignore AllTümünü Yoksay
40743borderalltümünüsınırla
40744clearalltümünütemizle
40745entirelytümüyle
40746FULL CancelTümüyle ıptal
40747Full UninstallTümüyle Kaldır
40748FULL OKTümüyle Tamam
40749plug-compatibletümüyle uyumlu
40750tuna-fishtuna balığı
40751bronzetunç
40752perchtünek
40753tunneltünel
40754to be devoted to your worktünel geçmek
40755to roosttünemek
40756tube, cylinder, tanktüp
40757canular, cannulartüp şeklinde
40758tubular eyetüpgöz
40759AsTür
40760Add TypeTür Ekle
40761error loading type library/dlltür kitaplığı/dll yükleme hatası
40762tour leader, tour conductortur lideri
40763tour operatortur operatörü
40764description of typetür tanımı
40765tour managertur yöneticisi
40766species richnesstür zenginliği
40767species richness indextür zenginliği göstergesi
40768turbantürban
40769peat-spawnerturbaya yumurtalyıcı
40770shrine, tombtürbe

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir