Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
4051flukebaht
4052Baht TextBaht Metni
4053haplessbahtsız
4054Look!Bak!
4055whiting fishbakalarya balığı
4056whitingbakalyaro
4057whitingbakalyaro balığı
4058minister, ministerbakan
4059Council of MinistersBakanlar Konseyi
4060ministrybakanlık
4061Let me see.Bakayım.
4062nurse, handler, caregiver, nursemaidbakıcı
4063maintainablebakılabilir
4064find wherebakılacak yer
4065maintenance, custody, attendance, nursingbakım
4066repairs and maintenancebakım ve onarımlar
4067blowsybakımsız
4068copperbakır
4069virgin biomassbakir biyokitle
4070virgin populationbakir populasyon
4071virgin stockbakir stok
4072virgin waterbakir su
4073virginbakire
4074maidenbakire kız
4075maidenhoodbakirelik
4076regard, peepbakış
4077elevationbakış açısı
4078capture povbakış açısı yakala
4079Height of POVBakış Açısı Yüksekliği
4080to glancebakış göz atmak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir