Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
40771turbidityturbidite
40772turbinetürbin
40773turbulencetürbülans
40774turbine inlet temperature (TIT)türbün ağzı girişi sıcaklığı
40775turbine gas temperature (TGT)türbün gaz sıcaklığı
40776inter turbine temperature (ITT)türbün içi sıcaklık
40777shaft horse power (shp)türbünlü uçaklarda güç birirmi
40778homogeneous computer networktürdeş bilgisayarlar ağı
40779heterogeneous computer networktürdeş olmayan bilgisayarlar ağı
40780homegeneous processtürdeş süreç
40781by typetüre göre
40782devices by typetüre göre aygıtlar
40783bytypetüregöre
40784differentialtüretik
40785daughter wavelettüretik dalgacık
40786derivate virustüretik virüs
40787derivedtüretilmiş
40788derived quantitytüretilmiş büyüklük
40789derived unit of measurementtüretilmiş ölçüm birimi
40790derived typetüretilmiş tip
40791derivationtüretme
40792to derivetüretmek
40793derivativetürev
40794differentiatortürev alıcı
40795derivative financial instrumentstürev finansal araçlar
40796non- derivative contracttürev ürün niteliği taşımayan sözleşme
40797notional amounttürev ürün tutarı
40798derivative producttürev ürünler
40799differentialtürevsel
40800differential analyzertürevsel çözümleyici

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir